Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
top
logo

Odsłon : 98145

Logowanie
Strona główna
Witamy na stronie BIP KPSS
informacja o wynikach wyboru - archiwista Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Toruń dnia 16.10.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Archiwisty – 1/2 etatu

w Zespole Szkół Społecznych ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 w Toruniu

 

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisko pracy : archiwisty 1/2 etatu w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu został wybrany Pan :

Mateusz Preis zam. w Mlewie

( dotyczy ogłoszenia- oferta z dnia 01.12.2014 roku )

Uzasadnienie :

W toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono , że kandydat odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze oraz spełnia na najwyższym poziomie wymagania niezbędne do zatrudnienia. Na tej podstawie komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSS w Toruniu, podjęła decyzję o wskazaniu Pana Mateusza Preis jako najlepszego kandydata do objęcia w/w stanowiska.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna : art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

( Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458)

 

Poprawiony: sobota, 10 stycznia 2015 19:47
 
Zarządzenie nr 27/2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zarządzenie nr 27/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

z dnia 02.12.2014

w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu

Treść zarządzenia nr 27/2014

Poprawiony: wtorek, 16 grudnia 2014 23:48
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds administracji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administracji.

Wymiar etatu: ½

Miejsce wykonywania pracy: Toruń, ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

Do głównych obowiązków specjalisty ds. administracyjnych należy praca związana z całością spraw administracyjnych i gospodarczych a w szczególności:

1) odpowiedzialność za dokumentację sanitarną, techniczną i budowlaną szkoły i jej wyposażenia,

2) opracowywanie harmonogramu urlopów pracowników,

3) racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku, przy współpracy z Dyrektorem

4) kontrola właściwego funkcjonowania urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie z przepisami bhp i p .poż., koordynacja wszelkich usterek,

5) dbanie o sprawność i terminowość okresowych przeglądów instalacji p/poz., elektrycznej, technicznej i gazowej,

6) prowadzenie dokumentacji pracowniczej wynikającej ze stosunku pracy , w tym w szczególności - prowadzenie list obecności, ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, rejestr zwolnień lekarskich ,wyznaczanie zastępstw na wypadek nieobecności,

7) Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzenia umów oraz zmiany warunków zatrudnienia

8) powadzenie teczek akt osobowych pracowników Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami

9) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną lub naliczanie ekwiwalentów za odzież i pranie

10) prowadzenie kontroli zarządczej

 

 

Wykształcenie:

Kandydat powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie, pięć lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

Wymagania niezbędne

Kandydat powinien:

–       mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

–       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–       oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

–       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

–       życiorys i list motywacyjny,

–       kopie świadectw pracy dokumentujące doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać do Zespołu Szkół Społecznych Toruniu , ul. J. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko specjalisty d/s administracji w ZSS w Toruniu” do dnia 16 grudnia 2014r . do godz. 8:00.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony, na umowę o pracę od 17 grudnia 2014 do 30.09.2015 r.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W procedurze konkursu nie ma zastosowania przepis art. 13 a² Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. Nr 223, poz. 1458).

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacją o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu (http://bipkolegium.cba.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSS w Toruniu. Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Toruń, dnia 1 grudnia 2014 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu poszukuje kandydatów na stanowisko archiwisty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ARCHIWISTY

w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu - 1/2 etatu

1.Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.1.Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie z archiwistyki lub zarządzania dokumentacją

b) praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień kancelaryjnych, przepisów w zakresie prowadzenia składnicy akt oraz archiwum

f) umiejętność obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel)

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystanie z pełni praw publicznych

1.2.Wymagania dodatkowe:

a) preferowane doświadczenie zawodowe związane z pracą w składnicy lub archiwum

b) preferowane ukończone studia wyższe z archiwistyki i zarządzania dokumentacją

c) preferowane doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej

d) umiejętność planowania i organizacji pracy

e) dokładność i systematyczność

2.Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

1) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych, z poszczególnych komórek organizacyjnych i współpraca z komórkami w przygotowaniu akt do przekazania do składnicy akt, do kuratorium Oświaty oraz do organu prowadzącego,

2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie
jej ewidencji,

3) udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,

4) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”) oraz udział
w jej komisyjnym brakowaniu,

5) przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę bądź do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego,

6) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

7) dbanie  o bezpieczeństwo składnicy akt,

8) zabezpieczanie akt przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniom i działaniem szkodliwych środków chemicznych oraz przed szkodnikami.

9) wykonywanie innych poleceń dyrektora ZSS w Toruniu związanych z archiwizowaniem dokumentacji

3.Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce wykonywania pracy: Toruń, ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

2) możliwy kontakt z czynnikiem alergennym (kurz)

3) przemieszczanie kartonów archiwalnych

4.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) życiorys (C.V.)

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (oryginały do wglądu)

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie (oryginały do wglądu)

6) oświadczenie lub informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

5.Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 16 grudnia 2014 r. do godz. 8:00 w sekretariacie szkoły lub przesłać do Zespołu Społecznych w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy

na stanowisko archiwisty w ZSS w Toruniu

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.Po przeprowadzonej analizie dokumentów, osoby spełniające wymagania formalne (niezbędne pkt 1.1.

a-d) mogą być zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

7.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bipkolegium.cba.pl/).

8.Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony, na umowę o pracę od 16 grudnia 2014r do 30.09.2015r,

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

/-/Dyrektor

 

 
Zarządzenie nr 26/2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zarządzenie nr 26/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

z dnia 15.10.2014

w sprawie udzielenia dnia wolnego za święto przypadające na dzień, w którym pracownicy administracji nie pracują , zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Treść zarządzenia nr 26/2014

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 34

bottom
top

Najświeższe

Popularne


bottom

Wykonane za pomoca Joomla!.